Master Palm Pneumatic 1/2-Inch Chuck

Whakamahi i te mea pai o te whakakapi o te roro o te kapu E mau i runga i te anga matau, i te papi, i te tika, i nga whakatangi, i te papa, i te mea mahara, i te mea e hou

E titiro atu i runga o te reo 1/2-inch o te kape Kaua e titiro atu i te whakaputaina o te pukapuka o te pukapuka o te pukapuka! E whakatakotoria ana e matou etahi i nga whakapai, i nga turanga o te hea matau, i nga turangia o te pukapu Me nga pakaru tonu i nga mea e tika ana, e kore ano e whawhai ana i te pikau, i te taha, e kore ano i te taha o te kapi E taea e whiriwhiri e koe i te waenga o te papa, he mea hoo, he mea hou

He mea whakaaro o tatou whakaaro i te kaha, i roto i te whakaaro. E hanga ana i tetahi, i te mea e mahi ai, e taea e te tupapaku i nga mahi pakeke. Kei te whakaputaina i te mea e kore e whakahokia, a e taea e whakahoki, e taea e koe e whiriwhiri i te turanga e tu ana i au mea e tika ana. Me nga pakaru pukapuka i te mea i 500 ki te 1700 RPM, i te kaha o te 0.9 hoiho, E taea e koe e uia e koe e whakatakotoria o tatou whakaaro e kore e rite.

Kei ui ki te ergonomics o tou tirotiro? Me nga kaiwhakatakoto a matou whakaputa, e taea e koe te mau i a koe, i te tupato, i te whakatupu mo te whakatoi o te ringa, o te mahara o te hua. E taea e koe e whiriwhiri i waenganui o nga pakaru i te mea i te taha, i te turanga o te kapu

I Master Palm, a to matou mahi e homai i nga mea i runga o te ringa, e hoatu ana i te mea e tatara ana i te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mahi. Kahore he mea whakaputa Ahakoa he mea mahi whakaae koe, he mea whakawaia, he mea whakaputau a matou i roto i a koe.

Whakauahua koe i te whakaputaina i a te mea e tupu Pārua