Ngā mohiotanga ronga

Kua whakatakotoria e nga meatanga o nga meatanga o te mea e whakatakoto ana i te whakatakotoranga o te mahinga o te mahinga Ko nga mea papati o a tatou whakahere, ko te:

 1. ISO http://www.masterpalmusa.com: 2015
 2. E waiho o te ao o runga i te whakatakotoranga o te huna e whakatakotoranga mo te utu
 3. Whakaahua
 4. Nga whakaahua i te Amerika, i Europa, i a Tipono
 5. He tikanga i te UA USA, i hanga ai i Taiaina
 6. Ko te mea e tukitukia, e nga meatangatanga, e tuwhakaahua
 7. Whārangia
 8. Te mahata o te ohi
 9. E mahara tupea e tikanga

I te ISO http://www.masterpalmusa.com: 2015 he kaimahi, he hunga tikanga, e whakakitea tonu tatou i a tatou ki te whakatakotoranga, ki te mea e whiriwhiti ai, Me te tukino ki nga tikanga e mohiotia nei i te waenga. He tikanga o matou hua i te mahi i USA, i te mea e hanga ana i Taitahi, e whakarite ana i te mea e tu ai i nga ritenga CE i te mea e tukua ana i nga whakatangi i Amerika, i Europa, me nga whakaainga o nga Tiponi

E whakapehape ana tatou ki te hoatu i nga whakatangi i te he hea i te ao o te ao, he mea whakatupua i te hunga mo te utu mo te mahi i nga utu Ko te hunga o nga meatanga, o nga kaiwhakatakoto, o nga kaiwhakahaere, o nga kaiwhakatangi e whakatakotoria e matou te maha o te maha o te maha o te whakatangi mo te hunga e whiriwhiri ai, mo nga mahi a OEM / a Label, mo te mea e whawhai i nga mea e pani ai.

Kei whakanoho i te mea e hoo ai, e maha ana i nga pupapea o tatou, he maha o nga pupau e tika ana ki te kaiwhakatangi. Whakarewa ki te tepu He mea whakatakotoria enei pumapaga ki te whakatakotoranga i nga tutuki i te utu mo nga utu, o te hunga e tukitukia, o te hunga o te hunga, o te kaiwhakahaere, o te hunga o te hunga.

I nga mea i Master Air toool, e whakatakotoria ana tatou i te tikanga o nga mahi mahi e whakaaro nei i te mahi whakatangi e hoatu ana i a tatou hoariri i te tikanga pai o te tikanga mo o ratou e panu. I roto i a matou mahi mahi mahi:

 1. ISO http://www.masterpalmusa.com: 2015
 2. E waiho o te ao o runga i te whakatakotoranga o te huna e whakatakotoranga mo te utu
 3. Whakaahua
 4. Nga whakaahua i te Amerika, i Europa, i a Tipono
 5. He tikanga i te UA USA, i hanga ai i Taiaina
 6. Ko te mea e tukitukia, e nga meatangatanga, e tuwhakaahua
 7. Whārangia
 8. Te mahata o te ohi
 9. E mahara tupea e tikanga

Ko to tatou whakatupu ki te whakaaro, ki te mea e whawhai, A, i te tukino ki nga tikanga e mohiotia nei i te waenga matanga, e tukua ana e tatou te tikanga i te tikanga, e tuku ai i enei mahia e tiaki ana i te whakamanamana, i te tikanga o a tatou kaimahi i roto i te mahinga

Kia titiro atu i te whakaaro e kore nei, e noho tonu, i runga i te tapu i raro kia kitea i te pupaga e tikanga Ko o matou pumapa e whakaaro ana ki nga kaiwhakatangi, e whakatakoto ana i nga tutuki mo nga utu, i te hunga e tukitukia Me nga kaiwhakatangi.

paetukutuku Whakatangi
www.masterpalmusa.com Ngā hokonga mō ngā umanga me ngā kaikānataraki takitahi me ngā kaihoko anō tōtika i Te Hononga o Amerika i Te Hononga o Amerika, Ahitereiria, Aotearoa, Piritene Nui, Wīwī me ētahi atu whenua (he utu nui e wātea ana)
store.masterpalmusa.com Kei te papahi o te hokohoko mo nga utu o Amerika, o nga meatanga o te kauwhau, o nga kaiwhakatangi 
www.mastertoolsupply.com I te hokona mo te hunga e tukitukia, e huna i roto i te aewa, i Auteraria, i te Nuu, i te Kaukaua, i a Mahana
wholesale.mastertoolsupply.com I te hokohoko mo te utu o te taurangi o te taurangi, o te hunga o te hunga i waho o nga whenua i roto i o ratou wahi, o nga reo.
[Country-code].masterpalmusa.com I te hokona mo te utu o te utu, o te hunga whakatakotoranga, o te kaiwhakatupu i era atu nei oi

Mō ngā utauta kōrero kōrero, toro atu ki sales@masterpalmusa.com waea rānei 1.501.712.3878 ext 2. E whakaae ana matou ki to koutou whakapaipai, e tu ana matou ki te whakaaro ki tetahi mea ui