Master Palm Pneumatic Kitoa

Whiriwhiri i roto i te hunga o te pukapu, o nga tarai, o te hunga i roto i o matou whakaputa o nga mea o te mea o te whakaputa Ko te pera me te tupanua o to tatou taumu i mua. Titirohi!

E titiro atu i nga mea taianga papai? Kei tataro atu i o matou whakaputaina o nga whakatangi! Ahakoa he kaiwhakawaia koe, he meakaniki, he mea mahara, he mea iti rawa enei mea mo tetahi mahi.

He maha o ta matou whakaputa, o nga mea whakatupu, o nga pukapu, o nga mea, o te hunga i te mea, o te hunga. Ko to matou mahi i te mea e whakapehaea ana e toa pukapukia e te ao nei e whakamanamana ana e 16500 RPM mo te turanga o te mahara.

E whai a ia te tangohia i nga paru? Ko te mea e 12 o nga mea e titiro atu ana mo nga koti, o nga pukapu, o nga wahi Me etahi atu o nga kakano.

He mea whakapai katoa o tatou whakapaingia, he mea whakaaro, he mahara i roto i te whakaaro. Te mea e mahara e mahara Pama 5 te tika, te tika, i te mea e whakamanamana ana to tatou Master Palm 18410 i te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te moemo Ko te mea e noho ai te mahi.

He mea hohoro te mea i o matou whakapaingia, a e nehenehe ai koe e whakatupu i a koe i tetahi mahi. Me i o matou utu hoohoko, e taea e koe e koe ki te mea e whai i te koti.

Kaua e rite ki te mea e taea e au mea whakakapia Tukiia i to tatou whakaputau i te mea e titiro atu ai i te mea he mahara e hoki mai ana mo te mahara!