Master Palm Pneumatic Tuua

Whakatangia i te mau whakatangi tino tika mo ou hou Me i whakatakoto i nga turanga e whiriwhiti e whiriwhiri a te torque, i roto i ao e whakatakoto, e whakaaro ke i tetahi mahi mahi.

E titiro atu i te mea kaha, i te mea e mahi ai i nga mea katoa e tukitukia Kaua e titiro atu i to tatou whakaputaina o te pukapuka o ngakau! A, i te mea e tukitukia ana e te mea kaha, i te mea e whakaaro nei i te mea, e whakamahia ana e enei mea e mahi ai i tetahi mahi ai No te mahi o te whakaminenga marama, ki te mahi mahara o nga mahi mahi whakaaro.

Me he whakahere o nga horo e whiriwhiri i roto, i nga whakarite i roto, i roto, i roto i waho, I roto i tenei whakaputaina i te mea he mahi mahi. Ka puta mai ano i a matou whakaturi, he mea rehetau o nga whitiki e whakaaea e whakawhitia i mea ai i te mahi i te maha o nga meatanga, i nga mea mihii

Otiia ehara i te mea katoa; e hanga ano enei kaiwhakaahu mo te whakamarie, mo te tikanga Me nga whiu o te ergonomika, me nga tikanga e mea nei i whakaaro ai ratou ki te tikanga, ki nga wahi katoa

Me te whakaputaina o te pukapuka, e whiwhi koe te kaha, e tikaa me te mahi mahara e meatia ai koe ki te tikanga i nga mahi pakaka o te tikanga. Na he aha te tatari? Tupuia i to matou whakaputaina i ae ai, ka kitea i te mau whakatangi tino tika mo tau hou