Master Palm Pneumatic Pama o te oho

Whakahokia e tatou te whakaputaina o te he pukapuka, o nga whakatangi, o nga mea mahi, o te mahi, o nga mea mahi, o te mea e mahi ana! E homai ana i a tatou mea i te mana, i te tika, i te mahara. Whakaahua

Hokoa pai ki a matou whakaputaina o te mea o te pukapuka, o nga mea whakatangi! Ko te mea o te mea o te mea o te tikanga o ou mahi mahi, e mahi ana koe i roto i te kaihanga, i te hanga, i te hanga, i ai Paua ano i te mahi.

E mahara ana i a matou whakaputaina, i te mea reo No te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te ui o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o te mea o He mea whakaaro te mea i nga mea i tenei mea, i te mea e tukua ai i te mana, i te tika, i te mea e whakaaro ai koe i te mahi i tetahi mahi.

Kua hanga nei o tatou kaiwhakatangi, o nga mea whakatangi e mahia ana e te mahi mahara, e te tekau o te mahara, e whakanuia ai te mahi mahara, e whakanoho. Ko te tikanga ergonomika, e mea tonu te whakatakotoranga o te whakatakotoranga, a e whakawhiti ana i te whakatakotoranga o te mea e hoatu i a koe e whakatangia e koe i tau mahi mahi.

Ahakoa e whai i a koe e whakarerea, e tangohia ana e koe, e oho ana, i nga papa, i te turanga i roto i nga mea e reo Ko o matou whakatupuranga, o o matou mea whakatupuranga, o nga mea e rite ana i te he. Me nga turanga e whiua, e taea e whiriwhiri i te whiriwhiri o te whakaaturanga o te tikanga o te tikanga o te mahi o te hou Ki te mea e mea ai te tikanga i runga i te tikanga, he mea iti noa te wa.

Ki te mutu, Ko o matou pukapuka, he mea whakaputa, he mea utu, he mea utu, he utu, he mea utu, he mea utu, i tetahi hokihio, i te mea e pai ana i te whakaputa i a ratou mahi mahi s. Ki te whiriwhiri i tenei meatahi E taea e koe e u tonu ki a koe, e whiwhi ana i nga mea nui e hanga ana i te mea e hopoa ana i te moni i te utu Whakahokia i a matou i tenei ra, e kite ai i te mea e mea ana i a tatou i runga o te tikanga o te kaiwhakatangi