Master Palm Pneumatic Pau

Kia kitea i te turanga o te heairi tino tika mo tau hou He tapatahi i runga i te mahara, e mahara, e taurahi.

E rapua i te mea e mea whakapono, i te mea e pai rawa, mo ou mahi hou Kei titiro atu i to matou whakaputaina o te Roro o Air Drills! Me te maha o nga whiriwhiti e mahara i te mahara o te mahara, o te whakatakoto, o te mea o te mahara, o te ahu Ko ta matou e mau ai te turanga o te tikanga mo nga mahi katoa.

Na i roto i a matou whiriwhiri i roto i nga turanga i runga o te ringa i roto i nga whakatangia i roto i te mea i Master Palm. s, e hou

Ahakoa i a koe, i a koe e meatia ana, a koe Ko o matou e whakahokia ana e te mea e whakahokia ana e o koutou e tumanako ai i to ratou tikanga, me to ratou kaimahi e whakaoraora i ai No te mea e tika tonu ki te whakaaro matau o te matau, he mea whakaputa, he mea katoa e whakaputaina ai i a matou e mea tau e mahia ai ki te whakaaro i nga mahi panuke

Na, ki te rapu i a koe e whakapono ana, e mau tonu, e mahara ana, e taea ana e koe e mahi ai i tetahi mahi mahi, Kaua e titiro atu i to matou whakamanamana i te Roro o te Air Drills. Ki te mea i o matou whakarite ki te whakamanamana, ki te mea e whakamanamana, e taea e koe e ui i a koe e whiua ana e koe i a matou.