Kupua

Kia mea ai e whakahonoretia e matou i a koutou whakaaro. Whakakapitia tau hooka ki te aha. Ko nga mea katoa e hokona ana i te hunga ehara i te hunga e kore e whakaaea, i nga kaiwhakahae, i hokona nei i te mea i waho o o ratou wahina E rere i te whakapaingia