Master Palm Pneumatic Sander te maharu

Whakatiia i o matou whakaputaina o te maha o te maha o te maha o te maha. Whakaahua He tikanga mo te mahi whakamahi i te mahi mahara, i te mahi o te iti, i nga tikanga o te tupato, i te mea o te moe

Kia mahararo i te puehu i te puehu i to matou whakaputaina o te mahaki Orbital Sander! Kei te hunga puehu o te puehu i roto i nga kaiwhakamahi, he mea poke, he whakamane. Kahore ehara i te poka i ao, i te mea e mamae ae E haere mai ana i te mea o matou kaitiaki o Pama, i te mea e kawhakatangi, i te mea e tuhi ai i nga mea katoa e pania ai ao.

Ko matou e whakatakoto ana i a matou, a i whakatikaia e tatou i a tatou nga mea e rua i te tikanga, i te mea e mahara, e mahara, e mahara Me i a matou whakaputaina, e taea e koe e te mutu o te wahie, i te ritangi, i te mea ano i roto i te wa. E whakatakoto ana a matou i te mea e mana nui ai, e mau tonu ana mo te mahi mahi mahi, e mea ana kia hohoro ai tau mahi mahi.

He tika tonu to tatou he heu o Orbital Sanders, he mea mahi mahara, he mea mahi o te mea, he mea whakatupu, he peka, he peka, he peka, he pehi, he pehi, Me te mutu o te moe. Na i roto i a matou whakaputaina i nga pera e 6-tita, e 5-tita, e mahara katoa ana i te whakaputa puehu i roto i a koe, e taea e koe e mahi ai koe i roto i te mea e ora ai.

Tupuia i to matou whakaputaina i tenei ra, a ka kitea e te paku o Orbital Sander e pai ana i a koutou e pani ai. Kia rite ki te mea e poke ai, e mahara ae